Områden och nätverk

Kanzlei Schönfeldt ligger mitt i Östholstein vid gränsen till Danmark, och bara 36 mil från den svenska gränsen, mellan Hamburg och Malmö. Vi verkar inom våra specialistområden med spetskompetens inom affärsjuridik, avtals- och bolagsrätt, tvistemål och process, skiljemannarätt, arbetsrätt, medicinrätt, entreprenadsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, konkurrensrätt, skadeståndsrätt, finans- och kapitalmarknadsrätt, försäkringsrätt, företagsöverlåtelser, efterlevnad, arvsrätt, familjerätt, trafikrätt, obeståndsrätt och offentlig upphandling.

Kanzlei Schönfeldt är aktiva i företagsorienterade nätverk i regionen vilket ger oss goda relationer och värdefulla insikter om det nordtyska företagsklimatet både inom affärsliv, föreningsliv och politik. Därför är vi den naturliga kooperationspartnern för alla problem och utmaningar i Nordtyskland.

Ska du expandera till Tyskland eller behöver du representation i Tyskland?

Det är inte sällan som jurister förhindrar affärer, när de presenterar risker på ett sätt som gör att bolaget inte längre har lust till att genomföra affären. Så förstår inte vi vårt uppdrag. Vi vill hellre hjälpa bolaget att kunna bedöma de rättsliga riskerna ur ett affärsperspektiv, för att implementera affärsmodellen. Vi är mycket intresserade av dina affärsidéer och din verksamhet. Vi ser det som vårt uppdrag att med vår expertis hjälpa ert bolag att nå det önskade målet.

Du har inte bara tillgång till all juridisk rådgivning, när du anlitar oss. Med advokat Schönfeldt har du dessutom en entreprenör vid din sida med många års erfarenhet både nationellt och internationellt som projektledare och vd samt inom föreningsliv och politik.

I ärenden där det är aktuellt sker nära samverkan med revisorer, skatterådgivare och finansiärer. Samtidigt har vi ett mycket väl utbyggt kontaktnät av redovisningsbyråer, revisorer och banker.