Mirko Schönfeldt

Rechtsanwalt

Advokat Mirko Schönfeldt
 • Första statsexamen 2001 i Hamburg
 • Andra statsexamen 2006 i Hamburg
 • Korrekturassistent på universitetet i Hamburg och på Bucerius Law School, Hamburg
 • Lektor och akademisk tutor 2001-2006 vid universitetet i Hamburg
 • Advokat vid den högre regionala domstolen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
 • Studie- och forskningsvistelser under 1, 5 år i Norge
 • Expansion för Tysklands största entreprenadkoncern till Sverige
 • Medlem i ”Kompetenzteam Nachhaltigkeit” (kompetensteam för hållbarhet) i Tysklands största entreprenadkoncern
 • Medlem i infrastrukturutskottet inom CDU:s ekonomiska råd
 • Medlem i advokatsamfundet i Schleswig-Holstein samt tyska advokatföreningen (DAV), advokatföreningen i Lübeck och av Tysk Nordisk Juristforbundet, DNJV
 • Professor för Ekonomisk Rätt på Northern Business School, NBS, University of Applied Sciences
 • Lecturer for European Economic Law och Fastighetsrätt på Northern Business School, NBS, University of Applied Sciences
 • Research Fellow på Institute of Northern-European Economic Research på NBS
 • Projektledning och juridisk rådgivning vid utveckling av stora projekt vid Tysklands största entreprenadkoncern
 • Uppstart och ledning av ett unikt, nytt koncept inom det tyska affärslivet
 • Stort nätverk inom affärsliv och politik

Språk:
tyska, svenska, norska, daska, engelska, franska (för inledande konversation)

Engagerad i c ideela uppdrag.
Gift, fyra barn.

Områden

 • kontraktsrätt
 • affärsjuridik
 • juridiska förhandlingar
 • entreprenadrätt
 • fastighetsrätt
 • hyresrätt
 • företagsöverlåtelser
 • efterlevnad
 • allmän rättshjälp inom civilrätt, straffrätt och offentlig rätt.