Burkhard Plarre

Advokat

Advokat Burghard Plarre
 • Första statsexamen i Hamburg
 • Andra statsexamen i Hamburg
 • Advokat vid den högre regionala domstolen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
 • Masterstudier i hälsa och social förvaltning
 • Advokat med medicinrätt som specialinriktning
 • Författare för en juridisk mediakoncern
 • Lektor inom yrkesutbildningar
 • Medlem i advokatsamfundet i Hamburg, tyska advokatföreningen (DAV), advokatföreningen i Hamburg (HAV) samt arbetsgruppen för medicinrätt inom DAV.

Språk: tyska, engelska, franska (för inledande konversation)

Områden

 • medicinrätt, speciellt läkar- och tandläkaransvar, sjukvårdsförsäkring, förhandsdirektiv för patienter
 • försäkringsrätt, speciellt privat och lagstadgad skadeförsäkring, pensionsförsäkring
 • trafikrätt
 • allmän civilrätt, speciellt anspråkshantering, skadeståndsrätt och hyresrätt