vekt

En pålitelig partner

for alle rettslige problemstillinger

Kanzlei Schönfeldt hjelper deg med rettslig rådgivning og representasjon hvor vi innehar faglig kompetanse og forståelse for feltet.

Mellom Hamburg og København.
Mellom Lübeck og Puttgarden.
Midt i Ostholsteins hjerte.

Tyske lover gjelder abstrakt og generelt for alle. Likevel er hver eneste sak helt unik og trenger en konkret vurdering. I tillegg til alle alminnelige private og forretningsmessige rettslige spørsmål, kommer vi til å kunne bistå i dybden også på de mer spesielle rettsspørsmål.

Vi kommer til å yte vårt ytterste. Alle våre klienter har krav på ærlig, umiddelbar og pålitelig rådgivning og representasjon, som svarer til deres forventninger.

Portrett Mirko Schönfeldt

Rechtsanwalt
Mirko Schönfeldt

Vi hjelper deg.
Med dine juridiske spørsmål.