Områder og nettverk

Kanzlei Schönfeldt ligger midt i Ostholstein/Østholsten ved grensen til Danmark, og bare 16 mil fra Norge, mellom Hamburg og København. Vi arbeider innen våre spesialistområder med spesialkompetanse innen forretningsjus, som for eksempel avtale- og selskapsrett, tvistemål og prosess, voldgift/mekling, arbeidsrett, entrepriserett, eiendomsrett, leierett, konkurranserett, skadeserstatningsrett, finans- og kapitalmarkedsrett, forsikringsrett, selskapsrett, compliance og konkursrett, men også i private rettsspørsmål som arverett, familierett, helserett eller traffikrett.

Kanzlei Schönfeldt er aktiv i forretningsorienterte nettverk i regionen hvilket gir oss gode relasjoner og verdifulle innsikt i det nordtyske forretningsklimaet både i forretningsliv, foreninger og politikk. Derfor er vi den naturlige samarbeidspartner for alle spørsmål og utfordringer i Nord-Tyskland.

Skal du ekspandere til Tyskland eller trenger du en representant i Tyskland?

Ikke sjelden forhindrer jurister forretninger, når de viser til risikoen på en måte, som gjør at firmaer mister lysten til å gjenomføre forretningen. Vi forstår ikke vårt oppdrag slik. For oss er det sentrale å hjelpe firmaet med å kunne vurdere den rettslige risiko fra et forretningsmessig ståsted, med sikte på å iverksette forretningsmodellen. Vi er meget interessert i dine forretningsidéer og i dine forretninger. Fra vårt perspektiv er vårt oppdrag å hjelpe deres forretning til å nå det ønskede mål  med hjelp av vår ekspertise.

Du får ikke bare juridisk bistand når du gir oss ditt oppdrag. Med Rechtsanwalt Schönfeldt har du i tillegg en entreprenør ved din side, som har mange års erfaring både nasjonalt og internasjonalt som prosjektleder og direktør samt erfaring fra foreningsliv og politikk.

Arbeidet med sakene skjer i nært samarbeid med revisorer, skatterådgivere og finansspesialister. Vi har også et meget godt kontaktnett innen regnskapsbyråer og banker.